График на заседанията на постоянните комисии към ОбС – Белене

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

 

rr

Утре – 22.02.2016г. ще заседават постоянните комисии към Общински съвет – Белене. Преди тях от 13:00ч. ще заседава Председателският съвет към Местния парламент, в който местните сенатори ще обсъдят дневния ред и датата за предстоящата сесия. Първата комисия, която ще проведе своето заседание от 13:30ч. е ПК “Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, председателствана от Красимир Тодоров. Непосредствено след нея от 14:00ч. ще заседава ПК “Здравеопазване и социални дейности”, чийто председател е Венцислав Стойков. ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” е с начален час 14:30ч., ръководена от Дора Леонова. Веднага след нея от 15:00ч., с председател Петър Ангелов, ще заседава ПК “Устройство на територията, жилищна политика и екология”. Последна в графика е ПК “Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, с начален час 16:00ч. Председател на тази комисия е Емил Михайлов. Комисиите ще заседават при отворени врата. Всички граждани желаещи да присъстват, могат да го направят в зала 26 на Общинска администрация, където ще заседават последователно всички постоянни комисии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *