Жена от с. Деков дари имота си на Община Белене

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

В Общинска администрация е постъпила молба от Кирина Савова, собственик на урегулиран поземлен имот в село Деков с площ 2 300 кв.м. представляващ дворно място за закриване на партидата, поради факта, че имотът е със статут на земеделска земя. След направена проверка от Общинска администрация е установено, че посоченият имот е в регулация и за него се дължат данък недвижим имот и такса битови отпадъци. Има проведен разговор със собственика на имота, който изяви желание да го дари на Общината, като така се освободи от правото на собственост и дължимите данъци и такси. Собственикът моли в знак на благодарност за полученото дарение да му бъдат опростени дължимите до 2015г. и неплатени суми за данък недвижим имот, както и такса битови отпадъци в размер на 166.45лв. Днес обаче при разглеждането на казуса в постоянните комисии, се установи, че данъците не могат да бъдат опростени от Община Белене. Все пак съветниците приеха решение, с което приемат дарението в полза на Общината и упълномощиха кмета да извърши всички последващи действия по сключване на договора за дарение, като всички такси по издаването му са за сметка на Община Белене. sw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *