НЧ “Христо Ботев – 1892” – гр. Белене награди местни самодейци

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

-- --- ---- ----- ------

На заседание на читалищното Настоятелство от 23.03.2016 с Решение № 1 от Протокол № 3 се удостояват със званието „Почетен член” следните самодейци:
Иван Димитров Иванов – Почетна грамота за развитие на автентичния беленски танцов фолклор и за принос в развитието на читалищното дело в гр. Белене.

(посмъртно)
Марин Кирилов Денов – Почетна грамота за дългогодишен и активен принос за развитие на песенния фолклор, краезнанието, и за популяризирането на читалищното дело в гр. Белене;
Илия Николаев Учанов – Почетна грамота за развитие на автентичния беленски песенен и танцов фолклор и за принос в развитието на читалищното дело в гр. Белене;
Мариян Михайлов Мънев – Почетна грамота за дългогодишен принос за развитието на театралната и художествена самодейност в гр. Белене.
Всички те ще бъдат записани в почетната книга на читалището.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *