Извънредно! Право на отговор: Петър Ангелов с обръщение към жителите на Община Белене

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

13000295_842885205855505_329254005240286705_n

До
жителите на Община Белене
чрез
електронната медия belenenews.info

Уважаеми жители на Община Белене,
Появи се в сайта belenenews.info, в местния вестник и в социалните мрежи, писмо-подписка до кмета на Община Белене от работещите в МЦ „БелМедик”ЕООД и „МБАЛ Белене”ЕООД, след проведената среща на 05.04.2016 г. с кмета на Община Белене, в което е намесено моето име като общински съветник от МК „Бъдеще за Община Белене”.
В посоченото писмо се изисква моето извинение към присъстващите служители („избиратели”) за моето изказване.Уважаеми жители на Община Белене,

„Извинявам се”, че като общински съветник повече от две години се опитвам да приложа „Разпоредбите на чл. 16, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Извинявам се не само аз, но и заместник-министърът на здравеопазването (с писмо Изх.№74-00-195 /20.06.2014г.)

„Извинявам се”, че заради един жител на Община Белене през 2012 г. е променен чл. 31, ал. 1,т. 5 от „Наредба №6 – за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества”. Съгласно разпоредбите на Търговския закон, управител на ЕООД не може да е лице, което е управител на друго търговско дружество. И промяната на общинска наредба не може да е такава, че тя да противоречи на закона като нормативен акт, стоящ по-високо в йерархията. Именно затова изразът „Кои сте Вие?“ е използван не защото съм забравил, че Вие сте избирателите, а попитах кои сте Вие, за да искате от мен да наруша законови разпоредби.

„Извинявам се”, че грубо се погазва чл. 11, ал. 2 от действащите Учредителни актове на Едноличните дружества с ограничена отговорност.

„Извинявам се” на избирателите си, че спазвам Конституцията и законите на страната и работя за благото на жителите на Община Белене, за което съм се заклел като общински съветник.
Петър Ангелов,
общински съветник от МК „Бъдеще за Община Белене”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *