Кметът на Община Белене забрани къпането в Дунав

Харесвам(2)Не харесвам(1)

 

M3367S-4507

ЗАПОВЕД
№ 461/25.05.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, изпълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи/1996 г., Заповед № РД-09-53/19.04.2016 г. на Обастния управител на Област Плевен и във връзка с настъпване на летния туристически сезон

ЗАБРАНЯВАМ :

1. Къпането и плуването в зоните на:
– Централен градски плаж (до хотел „Престиж”);
– плаж в местността „Хисърлъка”
за периода 15.06.2016 г. – 30.09.2016 г.

РУП – Белене да упражнява непосредствен контрол по спазване на забраната.

Препис от настоящата Заповед да се доведе до знанието на гражданите на община Белене, за сведение и изпълнение.

Милен Дулев,
кмет на Община Белене

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *