Ученици от СОУ “Димчо Дебелянов” са победители в космически конкурс

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

77777

Ръководството на СОУ “Димчо Дебелянов” съобщиха за нашата медия, че възпитаници на училището са победители в космическия конкурс ODYSSEUS II.

Конкурсът Odysseus е тригодишен проект, финансиран от Европейския съюз по проекта „Хоризонт 2020 -изследвания и иновации“ (споразумение 640218).

Настоящият екип за изпълнение на програмата наброява 14 партньори и 4 организации за подкрепа от 11 европейски страни. Центърът NOESIS координира гладкото протичане на конкурса в Гърция, Кипър, България и Турция. Конкурсът е отворен за екипи от ученици на възраст от 7 до 22 години от всички държави-членки на Европейския съюз и страните партньори.

ODYSSEUS ΙΙ е в отделни конкурси за 3-те образователни нива: Skywalkers -7 до 13 години, Pioneers -14 до 18 години и Explorers (студенти). Той предизвика младите европейци да прекрачат границите на своите знания като откриват отговорите на фундаментални въпроси за спътници и космически кораби и дори за астробиологията и междупланетното пътуване. Крайната цел на конкурса е да вдъхнови младежите да се насочат към космическата наука.
В първия етап участниците са се състезавали на национално ниво на база техните разработки, покриващи някоя от широко зададените теми на конкурса. Опитни съдии са оценили подадените кандидатури въз основа на научните познания, практическото изпълнение и креативност.

Всички участници от СОУ „Димчо Дебелянов” – Белене са били класирани на втори национален етап и са получили сертификати за участие. Това са Вероника Петрова IIа клас, Деян Катевски Va клас, Преслава Дулева Va клас, Кристина Любенова Va клас, Сенай Сенайфов Vб клас, Стелиан Генов Vб клас и Виктория Ангелова Vб клас.

Сред тях са избрани и националните победители, участници в международния кръг на надпреварата – Категория Skywalkers/Junior Skywalkers 7-10 години – Вероника Петрова IIа клас – наградена е с медал и телескоп; Категория Skywalkers/ Senior Skywalkers 11-13 години – Виктория Ангелова Vб клас – наградена е с медал и телескоп и Стелиан Генов Vб клас – награден с медал.

„Да благодарим на децата от Белене, които представиха страната, града и училището в международния финал достойно!”, казват от СОУ „Димчо Дебелянов”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *