Доктор Наталия Мадова беше избрана за управител на МБАЛ – Белене с решение на Общинския съвет

Харесвам(1)Не харесвам(0)

 

тттттт

На 27 януари 2017 г. (петък) от 14.00 часа в зала №26 на общинската администрация Общински съвет-Белене се проведе редовно заседание на Общински съвет – Белене, където беше разгледана кандидатурата на д-р Мадова за управител на “МБАЛ – Белене” – ЕООД. След като разгледа работата на Комисията, която направи избор на управител на болничното заведение и се запозна с резултатите от направеното събеседване и проведения конкурс, съветниците утвърдиха с пълно единодушие от 17 гласа “ЗА” новия управител. Доктор Мадова получи поздравителен адрес от Кмета на Община Белене, както и от Председателя на Общински съвет – Белене – доктор Бистра Павловска.

ДО
Д-Р НАТАЛИЯ МАДОВА
УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД
ГРАД БЕЛЕНЕ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМА ДОКТОР МАДОВА,

Приемете поздравите ни по случай избирането Ви за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене” ЕООД – град Белене!
Вие успяхте да покажете по-добри резултати по време на проведения за длъжността конкурс. Протоколът от него бе одобрен, а оценката на Комисията, извършила избора, бе утвърдена днес – 27 януари, с Решение на Общински съвет-Белене. Решението бе подкрепено от всичките 17 общински съветници.
Пожелаваме Ви здраве, нестихваща енергия и воля да се справяте с всяко предизвикателство, което Ви поднася животът! Като прокурист на беленската болница през последните месеци, Вие успяхте да покажете много добри резултати. Уверени сме, че те ще се увеличават и ще постигнете това, което цялата общественост на община Белене очаква – да имаме престижно лечебно заведение, в което да се предлагат качествени и достъпни услуги.
Успех!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *