Ексклузивно в belenenews: Позицията на Министерството на правосъдието

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

MIN_PRAV_oblojka_krivi
Нашата медия се свърза с Министерството на правосъдието, във връзка с вчерашния случай, при кой затворник блъсна колоездач в града, шофирайки автомобил на ГДИН.

Ето какво се казва в официалната позиция на Министерството на правосъдието за нашата медия:

Със заповед от 09.01.2017 г. на Главен Директор на ГД „Изпълнение на наказанията” е разкрит външен работен обект за лишени от свобода от затвора Белене – шофьор на МПС към затвора Белене, с извеждане на 2 лишени от свобода. Заповедта включва разрешение за нощуване на лишените от свобода извън корпуса на затвора Белене. С друга заповед на министъра на правосъдието от 05.01.2017 г. е утвърден списък на длъжностите на лишените от свобода, който предвижда за затвора Белене 2 щата за лишени от свобода – „Шофьор” . Управляваните от лишените от свобода автомобили не са се движили със специален режим на движение. Макар и обозначени със знаци, автомобилите при движението си не са включвали звуков или светлинен сигнал. Считано от 04.04.2017 год., със заповед на началника на затвора Белене лишеният от свобода Хюсмен Юсменов е назначен да изпълнява длъжността „Шофьор” на Форд „Транзит”. Той изтърпява наказание лишаване от свобода в размер на 12 години при условията на общ режим от 02.10.2014 г. в категория от категорията открит тип. Съгласно чл. 72, ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) лишените от свобода, които изтърпяват наказание в затворнически общежития от открит тип, се поставят при смекчен надзор и могат да работят извън района на общежитието без охрана. Те провеждат свиждания без заграждения с възможност за свободен достъп до посетителите. ал. 2 Със заповед на главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” на отделни лишени от свобода може да бъде разрешавано да нощуват на работните обекти извън общежитието. Контролът и проверката в тези случаи се възлагат на началника на съответното общежитие. ал. 3 Лишените от свобода, които изтърпяват наказанието в затворнически общежития от открит тип, могат да: 1. ползват медицинска помощ в лечебните заведения извън местата за лишаване от свобода, включително стационарно лечение без охрана; 2. присъстват на културни, спортни, религиозни и други мероприятия, провеждани в населеното място по местонахождение на общежитието, по ред, определен от началника на общежитието; 3. се обучават в училища по местонахождението на общежитието, включително да бъдат включвани в курсове за придобиване на специалност или за повишаване на квалификацията заедно със свободните граждани. Освен това, съгласно чл.52 от правилника за прилагане на ЗИНЗС, лишените от свобода на общ режим могат да работят в обслужващата дейност, а настанените в затворнически общежития от открит тип – и на външни работни обекти.

Във връзка с вчерашния инцидент е образувана незабавна проверка.

ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВОСЪДНО МИНИСТЕРСТВО: Хюсмен Юсменов е назначен да изпълнява длъжността „Шофьор” на Форд „Транзит”. Той изтърпява наказание лишаване от свобода в размер на 12 години при условията на общ режим. 2. Макар и обозначени със знаци, автомобилите при движението си не са включвали звуков или светлинен сигнал 3. Във връзка с вчерашния инцидент е образувана незабавна проверка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *