Държавата стартира процедурата за АЕЦ “БЕЛЕНЕ”

Харесвам(1)Не харесвам(1)

 

Държавата стартира процедурата за АЕЦ „Белене“ Покана ще бъде изпратена до всички потенциални инвеститори 13:10 11.03.2019, 328 преглеждания Share „Национална електрическа компания“ (НЕК) отправя покана за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ „Белене“. Това става ясно от съобщение на Министерство на енергетиката, което е в изпълнение на решения на Народното събрание от 7-ми юни 2018 г. и на Министерския съвет от 29-ти юни 2018 г.

С поканата се дава възможност на потенциални инвеститори да заявят интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проектна компания, както и за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала. Целта на поканата е да предостави определена информация на страните, които желаят да заявят участие в процедурата, обясняват от енергийното ведомство. Поканата трябва да е изпратена до всички потенциални инвеститори, които до момента са заявили интерес към проекта. Засега се знае, че официално това са руската “Росатом”, китайската CNNC и Корейската хидро-атомна енергийна компания.

Въпреки че от Министерство на енергетиката неколкократно заявиха, че интерес е заявен и от френската “Фраматом” и американската General Electric, двете компании искат да участват в проекта само като доставчици на оборудване. Те обаче също ще получат покана от българска страна. Заявление за участие могат да подават български или чуждестранни юридически лица, както и обединения. Срокът за получаване на заявления за участие е до 90-тия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът за приключване на процедурата е 12 месеца, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Официален вестник на ЕК.

Българската държава ще участва в проектната компания, екплоатираща АЕЦ „Белене“, с апортна вноска на активите – лицензираната площадка, наличното оборудване, издадените решения, разрешение, лицензии и други документи, свързани с проекта. В процедурата са заложени редица условия с цел максимална защита на имуществения интерес на българската страна. Държавата, чрез НЕК, си запазва правото на блокираща квота при вземането на решения по определени въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите в проектната компания. От ресорното министерство отново припомнят, че се предвижда изграждането на централата да се реализира на пазарен принцип, без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от държавата и предоставяне на държавни гаранции. Според оценките за момента цената на проекта е приблизително на 10 млрд. евро като се предвижда финансирането на новата ядрена мощност да стане с 20% собствен и 80% привлечен капитал.

“Това, което сме заложили като възможност за най-висока оценка да получи такова предложение на стратегически инвеститор, който на първо място ще даде цена, която е под 9 млрд. евро”, коментира в края на 2018 г. министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Източник: economic.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *