Здравеопазването в Белене според Управителя на “МБАЛ – Белене” ЕООД

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

888 8888

До
Редактора
на Belenenews.info

Уважаеми господин Редактор,

Като медия на територията на Община Белене, бих искала чрез Вас да се обърна към жителите на Белене и петте населени места в общината, за да се информират те за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене” ЕООД – град Белене.
Предимство, удобство и неоценима социална придобивка е, че в града ни работи лечебно заведение. Болницата е общинска. Нейната мисия е да предоставя лечение на нуждаещите се. В нея работят 16 лекари, 24 медицински специалисти, 11 санитари и помощен персонал. Над 85% от тях са жители на община Белене. Уверявам Вас и всеки заинтересован, че те работят професионално, всеотдайно и в полза на пациентите. Разполагаме с 58 легла, от които 38 за активно лечение и 20 за продължително лечение. Към нашата болница са разкрити отделение по вътрешни болести, отделение по нервни болести, отделение по детски болести и отделение по физикална и рехабилитационна медицина. Разполагаме с клинична лаборатория и отделение по образна диагностика. Стремим се да подобряваме условията в болницата и достъпа на населението до здравни услуги. Действията ни са реални. В момента работим по проект, чрез Община Белене, съвместно с болницата в град Александрия (Румъния), по който бихме искали да подновим някои от скъпоструващите медицински апарати, като например ехокардиографа, рентгеновата уредба, уреди за физиотерапия, рехабилитация и други. Документите за кандидатстване по проекта за подадени и очакваме резултатите.
Във вестник “Дунавски новини” – брой 6 от 2016 година има публикувано писмо от наш пациент. Думите са от човек, сблъскал се с ежедневната ни работа и описват грижите и отношението, които всеки служител в „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене” има към пациент и неговите близки. Благодарим за публикуването на това писмо! То оставя следа за дълго в съзнанието – моето и на колегите. Подобни мнения ни дават сили и увереност, че вършим работата си, колкото и да ни е трудно. А трудности няма как да няма! Те произлизат от законите, свързани със здравеопазването и всички сме свидетели, че в публичното пространство те често за обект на анализи, коментари и диспути. В нашата работа ние винаги сме се стремили да не ангажираме пациентите с административните ни несгоди, но тъй като и те са участници в системата на здравеопазването, трябва да ги уведомим, че лечебното заведение изпълнява и ще продължи да изпълнява функциите си. Има норми, които трябва да се спазват. Но има и човешки правила – те не са писани, но всеки, който има сърце и душа, ги спазва. Ние ги следваме и проявяваме разбиране към всеки, обърнал се за лечение в МБАЛ-Белене. Вярваме, че всичко лекува – не само медикаментите, а и обстановката, добрата дума, съчувствието. Водили сме се и ще се водим и занапред в работата си от правилата, определени от държавата, но и от ония неписани правила, които ни правят човеци. Труден е балансът между тези две неща – нормативните и човешките изисквания. Още повече, че професиите в здравно заведение са едни от най-трудните, но и най-благородните. Те са свързани с полагането на грижи за най-ценното за хората – здравето и живота им!
В тази връзка искам да благодаря за търпението и разбирането от страна на всички медицински работници, упражняващи дейност на територията на Община Белене, че проявиха съпричастност при обслужването на пациенти в условията на изпълнен финансов лимит на болницата за м. март, както и да успокоя всички наши пациенти, че лечебното заведение работи и ще продължи да работи и обслужва населението на Общината.
Искам, също така да изразя подкрепата на колектива на лечебното заведение към протестните действия на общопрактикуващите лекари. Повече от всякога трябва да сме единни.
Наближава 7-ми април – Световният ден на здравето и професионален празник на здравния работник. По този повод си позволявам в аванс да благодаря на всички, заети в тази сфера. Те вдъхват доверие, респект и даряват надежда. Правят го ежедневно. Заслужават уважение, признателност и доверие, за да продължават да работят спокойно и хуманно.

С уважение,
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА
управител на „МБАЛ-Белене” ЕООД – град Белене

източник: “Дунавски новини”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *