От днес можем да си сменим доставчика на ток

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

От днес всички потребители могат да сменят доставчика си на ток. Смяната става чрез ЕРП-то, към което е присъединен клиентът.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува и инструкции за реда за смяна на доставчика на сайта си. Документът дава яснота за процедурата за смяна на доставчика на електроенергия и за сроковете за изпълнение на всяка стъпка. Регламентирани са различните случаи, в които битови и небитови клиенти, без инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, могат да сменят своя доставчик.

Заявлението за смяна на доставчика се подава от самия клиент или от избрания от него търговец (доставчик), ако е упълномощен с нотариално заверено пълномощно по образец. Смяната става за по-малко от месец. В случай, че всички подадени документи отговарят на изискванията, електронабдяването от новия доставчик започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявлението.

Източник: manager.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *