Извънредно заседание на Общински съвет – Белене

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

2419884_stock-photo-exclusive-rubber-stamp

 

Местните сенатори ще заседават утре – 08.06.2016г, извънредно във връзка с избирането на временен управител на МБАЛ – Белене. Това се наложи, тъй като настоящият управител на болничното заведение подаде оставка. Ето и какво гласи известието към общинските съветници, изпратено от Председателя на ОбС – д-р Бистра Павловска.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

общинските съветници на ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Белене, което ще се проведе на 08 юни 2016 г. (сряда) от 18.30 часа в зала №26 на общинската администрация при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно избиране на временно изпълняващ длъжността Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Белене” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Бистра Павловска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *