Важно уточнение от Професионалната гимназия относно стипендиите в новите специалности

Харесвам(1)Не харесвам(0)

 

ПРИЕМ
на ученици в VІІІ –ми клас
за учебната 2019/2020 година

Уважаеми ученици и родители,
ПГЯЕ „М.С.Кюри“ – гр. Белене, ще приема ученици
в следните професии/специалности:
1. Професия: Техник по автоматизация
Специалност: Автоматизация на непрекъснати производства (защитена от държавата).
2. Професия: Помощник-възпитател
Специалност: Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца (с очакван недостиг на специалисти).

Учениците получават два вида стипендии съгласно Постановление №20 на МС от 01.02.2019 г. За всеки ученик – пълен комплект безплатни учебници за VІІІ клас.

Важно!!! Първи етап на класиране

1. Подаване на документи за участие в приема – 3 – 5 юли 2019 г.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици – до 11 юли 2019 г.
3. Записване на приетите ученици или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2019 г.

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област, както и в неограничен брой училища (Наредба № 10/01.09.2016 г.).

Кандидатстването се извършва по електронен път. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

При подаване на документи е необходимо да се приложи медицинско свидетелство за учене, издадено от общопрактикуващ лекар.

Важно!!!
Превилегии за всички деца, приети и записани в 8-ми клас, в защитени специалности и специалности с очакван недостиг.
1. Две стипендии съгласно Постановление 20 на МС от 01.02.2019г.
2. Безплатен комплект учебници, който се предоставя от училището.

ЗА повече информация тел. 0895 580 535.
От ръководството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *